Gällande kamerahantering i enlighet med GDPR och den nya kameralagen

Vilka är det som filmar:
Körkort så klart i Umeå AB (556782-8958)

Kontaktuppgift till ansvarig:
Salomon Nygren 070-319 00 51

Vårt ändamål
Kamera i lokal: Att kunna ha väntrummet öppet för våra kunder när vi inte är på plats så larmar vi utrymmet bakom glasväggen. Ytan utanför glasväggen är kamerabevakad och filmen sparas i 7 dagar i en molntjänst hos Arlo. Om ingenting blir stulet eller saboterat är det ingen som tittar på denna film. Men om vi skulle blir utsatta för något kan vi i 7 dagar kontrollera vilka som varit här. Tryggt för dig som kund och tryggt för hos. Vi ber om överseende för detta.

Kamera i bilar: Ett pedagogiskt hjälpmedel där vi smidigt kan visa för eleven på situationer där hen missar exempelvis fotgängare, fordon och anvisningsskyltar p.g.a. dålig avsökning. Detta spar tid och pengar för eleven och möjlighet att se situationen direkt på läsplatta i bilen.

Då det allt oftare är andra fordonsförare som inte visar hänsyn vid övningskörning och gör farliga omkörningar när vi sänker farten för övergångsställe, korningar med väjningsplikt eller högerregel, är detta även en trygghet för oss och har blivit en arbetsmiljöfråga.  Många bilister respekterar inte avståndet till framförvarande bil trots att vi håller laglig hastighet. Flertalet gånger har gående varit nära att bli påkörda av bakomvarande som skyndar sig förbi i hög hastighet när vi bromsar in och släpper fram, enligt gällande regel.

Rättslig grund / Intresseavvägning
Kamera i lokalen: Vi har 2019-01-23 monterat ett larm med verifierings kamera från Very Safe Alarm. Vårt berättigade intresse är att förebygga brott och skadegörelse då väntrummet är öppet även då vi är ute på körlektion. Då det endast är en tunn glasvägg som skiljer väntrummet från övriga delar av lokalen, vilket försäkringen inte täcker vid eventuellt inbrott i detta fall, har vi valt detta alternativ istället. För oss är det viktigt att våra kunder kan komma in i värmen och invänta sin körlektion eller bokade tid även när personal inte finns på plats.

Kamera i bilarna: De kameror vi har i bilarna slås igång manuellt då vi stoppar i 12v sladden och bilens tändning är igång. De spelar inte in ljud och filmar inte inne i bilen för att säkerställa kundens sekretess. När bilen är parkerad så är kameran inte aktiverad och kan således inte filma, det är då inte att betrakta som en övervakningskamera. Den är heller inte fast monterad, utan vi tar loss den när vi parkerar bilen längre stund. Önskar man inte filma sin körning är det möjligt att stänga av genom att dra ur strömsladden från 12V uttaget. Vid körprov är kameran alltid avstängd.

Läs längre ned på sidan vad datainspektionen skriver om s.k. Dasch Cam.

Hur länge lagras uppgifterna:
Kamera i lokalen: Ingenting spelas in per automatik. Det krävs att larmet löser ut för att inspelning skall ske. De filmar inte, utan tar upp till 5 stillbilder per sekund (JPEG upplösning: 80 x 60 (QQQVGA) to 640 x 480 (VGA). Ingen ljudupptagning sker. På dagtid är endast detektorer och kamera bakom glasvägg och låst dörr aktiverade. Endast när ytterdörren är låst och larmet fullt påslaget är kameradetektorn i väntrummet aktiv. Kamerans vinkel är sådan att ingen del av området utanför dörr och fönster kommer med i bild. Det är möjligt för ansvarig hos oss att live-streama kameran i väntrummet och då sparas den sekvens som visas i tre månader i molntjänsten. Detta är möjligt att göra under hela dygnet. Ingenting bakåt i tiden går att se i efterhand, eftersom kameran inte spelar in 24/7 utan endast material från live-streaming och utlöst larm finns lagrade.

Kamerorna är kopplade till larmcentral och de kan endast se sekvenser från kameran som utlöst larmet. Bilder skickas komprimerade med ECOP protokoll, så bara ansvarig på Körkort Så klart i Umeå AB och larmcentralen kan se dem. Dessa sekvenser sparas i en molntjänst hos Very Safe Alarm i 3 månader. Endast vid misstänkt inbrott eller skadegörelse kommer filmsekvenser att lämnas vidare till tredjepart i form av Polis som bevismaterial och identifiering.

Kamera i bilarna: Kameran har ett 16GB minneskort som när det är fullt spelar över det första på minneskortet. Vi sparar i endast undantagsfall händelser för eget bruk på annat sätt. D.v.s om det uppstår en händelse som är farlig eller liknande som vi vill använda och visa för annan elev i utbildningssyfte. Om så sker så ska ansikten och registreringsskyltar suddas ut för att skydda integriteten hos de inblandade. Inget material kommer att delas på sociala medier eller spridas vidare till tredje part i annat fall än som bevismaterial vid eventuell olycka.

Klagomål gällande videokamera
Om du anser att vi på felaktigt sätt använder kameran får du gärna i första hand ta kontakt med oss för diskussion. Det är även möjligt att klaga hos Datainspektionen.

Så här skriver Datainspektionen och Dashcam i bil:
"Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2016 gäller inte kameraövervakningslagen för en kamera som tillfälligt placeras i vindrutan på en bil eller på styret på en cykel och som fortlöpande styrs av föraren genom att kameran sätts på, stängs av och däremellan kontinuerligt styrs av föraren till fordonet. Det innebär att tillstånd till kameraövervakning inte krävs för sådan kameraanvändning.

Högsta förvaltningsdomstolen har i sin bedömning särskilt tagit hänsyn till att kameran sätts på och stängs av manuellt av föraren och att föraren under hela filmandet har kameran i sin närhet och därigenom fortlöpande styr vad som ska filmas. Kameran är därför manövrerad på platsen och uppfyller därmed inte kraven på vad som är en övervakningskamera i lagens mening.

Domen innebär enligt Datainspektionen att en kamera som används på det sätt som beskrivits ovan, inte omfattas av kameraövervakningslagen. Tillstånd behövs därför inte för en sådan kamera. Istället kan personuppgiftslagen bli tillämplig, beroende på vad man gör med det inspelade materialet i efterhand. Det kan bli aktuellt om materialet exempelvis läggs ut öppet på internet.

Det är viktigt att komma ihåg att domen från Högsta förvaltningsdomstolen endast gäller kameror som hanteras på det sätt som beskrivits ovan. Fast uppsatta kameror i eller på fordon som inte kontinuerligt styrs av föraren, till exempel inbyggda kameror i fordon, påverkas inte av domen från Högsta förvaltningsdomstolen och kräver fortfarande tillstånd enligt Datainspektionens bedömning."

Läs mer om vad som gäller på datainspektiones hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/