Liten logga Körkort såklart
Bild: Trafikverket

introduktionskurs för privat övningskörning (s.k. handledarkurs)

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att Transportstyrelsen ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap.

Den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) innan de kan behandla ansökan om att få vara handledare.

Även eleven måste ha gått en introduktionsutbildning. Det är samma utbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.


Kursen är vid ett tillfälle och minst 180 min lång exklusive raster. Vi har Löpande kursstarter i Umeå och i Nordmaling kör vi fyra kurser per år. Aktuella datum hittar du i E-handeln under "kurser" där de även bokas och betalas.


Registering av godkänd kurs till Transportstyrelsen görs efter kurstillfället, förutsatt att kursavgiften är betald och du deltagit under hela kursen.

 

Utbildningen syftar till att ge elev och handledare kunskap om vilka krav som ställs vid övningskörningen samt hur det fungerar att ta ett körkort idag. Genom kursen får ni information som gör att Er övningskörning och mängdträning hemma skall bli så effektiv och säker som möjligt.
 

- Elev och handledare behöver ej gå kursen vid samma tillfälle eller hos samma utbildare

- Har du gått kursen tidigare och har en giltig utbildning så behöver du ej gå kursen igen
- Giltigheten på kursen är 5 år från det datum du gick kursen, för både elev och handledare

 

Krav för att gå kursen:

Eleven måste minst vara 15 år och 9 månader för att få gå kursen


Handledaren:

1. Ha fyllt 24 år
2. Ha körkort för fordon av det slag körningen avser.
3. Under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren haft ett sådant körkort i obruten följd.

Om körkortet varit återkallat inom de senaste tre åren finns risk att handledaren inte blir godkänd

 
Ansök om handledarskap

Efter genomförd kurs rapporteras du in till Transportstyrelsen av trafikskolan. Sedan måste handledaren ansöka om handledarskap för varje enskild elev denna skall övningsköra med. Först när ni fått godkännande från Transportstyrelsen kan ni börja övningsköra. Detta ta uppemot 2 veckor efter kursen och skickas till din digitala brevlåda i Kivra.

Läs mer om kraven genom att klicka på Transportstyelsen nedan:

 

Boka kurs:

ansök om:

Krav på kunskaper i svenska språket

För att utbildningen skall vara säker för dig som elev och för våra lärare kräver vi att du för all utbildning hos oss skall ha godkänt nationellt prov i SFI kurs A, B och C och påbörjat kurs D eller godkänt nationellt prov på språkintroduktion kurs 1, 2, 3 och påbörjat kurs 4
- eller motsvarande kunskaper i svenska språket.

Detta gäller även för att vi skall rapportera dig godkänd till Transportstyrelsen efter genomförd riskutbildning och introduktionsutbildning, då du måste kunna delta aktivt i diskussioner på svenska, samt kunna redogöra för kursens innehåll efter utbildningen, enligt Transportstyrelsens krav på deltagaren.  

Vi accepterar inte tolk på våra kurser p.g.a. begränsat antal platser samt att det stör utbildningen för övriga deltagare.

Kontakta oss vid frågor.