Riskutbildning 1  "riskettan"

Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning som du behöver delta på innan du får göra ditt teoretiska prov. Den är teoretisk i föreläsningsform med inslag av gruppdiskussioner och mindre grupparbeten.

Du kan boka in den närsomhelst under din utbildning då inga förkunskaper krävs gällande körning eller teori. Kursen är giltig i 5 år från utbildningsatum.

Kursen hålls antingen i trafikskolans lokaler (V. Esplanaden 7) eller på Comfort Hotell City (Storgatan 47B) beroende på antal deltagare. Du får en kallelse via SMS dagarna innan kursen till angivet mobilnummer där det framgår vart kursen hålls. Viktigt att du kommer i god tid innan kursstart då det är ett krav av Transportstyrelsen att man deltar under hela kursen. Är du mer än 10 minuter sen kommer du inte att få delta och din kursavgift är förbrukad.

Syfte och mål med utbildningen
Riskutbildning för behörighet B del 1 syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion. 
 

Du hittar aktuella datum för Riskettan i E-handeln här på hemsidan.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation/pass/AM-kort vid kurstillfället.

Avbokning av din kurs måste ske senast kl 13.00 dagen före kursstart.

Vid sen avbokning debiteras halva avgiften. Avbokas ej kursen innnan starttid debiteras hela avgiften och kommer att faktureras om den inte är förbetald.

 

26941105-xZQwI

Krav på kunskaper i svenska språket

För att utbildningen skall vara säker för dig som elev och för våra lärare kräver vi att du för all utbildning hos oss skall ha godkänt nationellt prov i SFI kurs A, B och C och påbörjat kurs D eller godkänt nationellt prov på språkintroduktion kurs 1, 2, 3 och påbörjat kurs 4
- eller motsvarande kunskaper i svenska språket.

Detta gäller även för att vi skall rapportera dig godkänd till Transportstyrelsen efter genomförd riskutbildning och introduktionsutbildning, då du måste kunna delta aktivt i diskussioner på svenska, samt kunna redogöra för kursens innehåll efter utbildningen, enligt Transportstyrelsens krav på deltagaren. Eventuell tolk på kurser måste alltid förbokas.

Kontakta oss vid frågor.