Riskutbildning 1  "riskettan"

Riskutbildning 1 är en teoretisk utbildning på minst 180 minuter.

Kursen hålls i stora lufta lokaler på Comfort Hotel Umeå City, Storgatan 47B (ovanpå P-hus Parketten). Dvs inte i trafikskolans lokal.

Syfte och mål med utbildningen
Riskutbildning för behörighet B del 1 syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion. 
 

För att kursen skall registreras krävs det att betalningen är gjord, annars registeras kursen först när betalningen är mottaget. Du måste även kunna uppvisa giltigt ID.

Avbokning av din kurs måste ske senast kl 13.00 dagen före kursstart. Vid sen avbokning debiteras halva avgiften. Avbokas ej kursen innnan starttid debiteras hela avgiften och kommer att faktureras om den inte är förbetald.

 

92652383-40LVQ
26941105-xZQwI

Krav på kunskaper i svenska språket

För att utbildningen skall vara säker för dig som elev och för våra lärare kräver vi att du för all utbildning hos oss skall ha godkänt nationellt prov i SFI kurs A, B och C och påbörjat kurs D eller godkänt nationellt prov på språkintroduktion kurs 1, 2, 3 och påbörjat kurs 4
- eller motsvarande kunskaper i svenska språket.

Detta gäller även för att vi skall rapportera dig godkänd till Transportstyrelsen efter genomförd riskutbildning och introduktionsutbildning, då du måste kunna delta aktivt i diskussioner på svenska, samt kunna redogöra för kursens innehåll efter utbildningen, enligt Transportstyrelsens krav på deltagaren. Eventuell tolk på kurser måste alltid förbokas.

Kontakta oss vid frågor.