riskutbilding2_korkort

riskutbildning 2 - halkbanan

Om du kör en utbildning hos oss så bokar Risktvåan tillsammans med din lärare så du göt den vid moment 11-12 (i slutet av utbildningen). Detta för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen. 

För dig som kör som privatist eller endast avser att ta enstaka lektioner hos oss, hänvisar vi till att boka själv dirket på Umeå Trafiksäkerhetscenter, genom att klicka på dera logga här intill kommer du direkt till bokningen.

Syfte och mål med utbildningen:
Riskutbildning för behörighet B del 2 ska belysa svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning.

Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få förståelse för betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmarginaler och undvika risker.

Utbildningen syftar dessutom till att ge eleven möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga.

Eleven ska ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under utbildningen.

 

RISKTVÅAN I HÖRNEFORS - VI SAMÅKER INTE DIT i samma bil

För att följa folkhälsomyndighetens råd om social distans har vi valt att inte tränga ihop oss i en bil för att åka till Hörnefors som tidigare.
Vi har beslutat att inte erbjuda skjuts längre på obestämd tid framåt (som minste till årsskiftet 2020-2021). Väl där sitter du i en egen bil under utbildningen och lokalerna är stora så det är möjligt att hålla social distans till varandra under hela utbildningen. Tänk ändå på att avboka kursen om du känner dig sjuk och håll god handhygien.

Bokar du Risktvåan via oss så är det vår lärare Salomon du möter på Umeå Trafiksäkerhetscenter i Hörnefors!

Utbildningen börjar (om inte annat anges) kl 12:15 och vi är klar strax före kl 16. Kom ihåg att ta med giltig legitimation till utbildningen!

Transportalternativ
Det är möjligt att åka tåg 7409 till Hörnefors som avgår 10:41 från Umeå C och anländer kl 11:00 i Hörnefors. Tillbaka kan man då åka tåg 7412 som avgår 17:05 från Hörnefors och anländer i Umeå 17:26. (du ansvarar själv för att hålla koll på eventuella ändringar i tidtabellen). Från tågstationen till Halkbanan är det en promenad på 3,4km. Klicka på kartan här intill för större bild. 

Kontakta oss vid eventuella frågor!

transportstyrelsen_korkort
26941105-xZQwI

Krav på kunskaper i svenska språket

För att utbildningen skall vara säker för dig som elev och för våra lärare kräver vi att du för all utbildning hos oss skall ha godkänt nationellt prov i SFI kurs A, B och C och påbörjat kurs D eller godkänt nationellt prov på språkintroduktion kurs 1, 2, 3 och påbörjat kurs 4 - eller motsvarande kunskaper i svenska språket.

Detta gäller även för att vi skall rapportera dig godkänd till Transportstyrelsen efter genomförd riskutbildning och introduktionsutbildning, då du måste kunna delta aktivt i diskussioner på svenska, samt kunna redogöra för kursens innehåll efter utbildningen enligt Transportstyrelsens krav på deltagaren.  Kontakta oss vid frågor.

umea_sakerhet_korkort