riskutbilding2_korkort

riskutbildning 2 - halkbanan

Om du kör en utbildning hos oss så bokar Risktvåan tillsammans med din lärare så du göt den vid moment 11-12 (i slutet av utbildningen). Detta för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen. 

För dig som kör som privatist eller endast avser att ta enstaka lektioner hos oss, hänvisar vi till att boka själv dirket på Umeå Trafiksäkerhetscenter, genom att klicka på dera logga här intill kommer du direkt till bokningen.

Syfte och mål med utbildningen:
Riskutbildning för behörighet B del 2 ska belysa svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning.

Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få förståelse för betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmarginaler och undvika risker.

Utbildningen syftar dessutom till att ge eleven möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga.

Eleven ska ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under utbildningen.

 

Om du bokat RISKTVÅAN via oss

Utbildningen hålls på Umeå Trafiksäkerhetscenter i HÖRNEFORS.

Kursen börjar normalt kl 12:15 och håller på fram till ca 15:30.

Vill du åka med oss från trafikskolan till Hörnefors ska du vara på plats senast 11:30 för att åka med.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation och ät lunch innan då det inte ingår någon föträring i kursen utöver kaffe och vatten.

BETALNING Risktvåan kostar 3000 kr (ingår endast i Guldpaketet) och skall vara betald innan vi åker. Det går bra att betala på trafikskolan, alternativt "Ladda elevsaldo" i E-handeln här på hemsidan.

transportstyrelsen_korkort
26941105-xZQwI

Krav på kunskaper i svenska språket

För att utbildningen skall vara säker för dig som elev och för våra lärare kräver vi att du för all utbildning hos oss skall ha godkänt nationellt prov i SFI kurs A, B och C och påbörjat kurs D eller godkänt nationellt prov på språkintroduktion kurs 1, 2, 3 och påbörjat kurs 4 - eller motsvarande kunskaper i svenska språket.

Detta gäller även för att vi skall rapportera dig godkänd till Transportstyrelsen efter genomförd riskutbildning och introduktionsutbildning, då du måste kunna delta aktivt i diskussioner på svenska, samt kunna redogöra för kursens innehåll efter utbildningen enligt Transportstyrelsens krav på deltagaren.  Kontakta oss vid frågor.

umea_sakerhet_korkort