förarbevis snöskoter

renegade600ace

Säsongen 2023 är nu till ända och under skärtorsdagen genomfördes säsongens sista utbildning. Kul att så många valde oss för att ta sitt förarbevis även denna säsong. Tider för säsongen 2023/2024 kommer att se ut ungefär som tider nedan från tidigare säsong. De släpps för bokning kring midsommar 2023 i E-handel.

Man får göra den praktiska delen 3 månader innan 16-års dagen, så se till att planera in utbildningen i god tid. Teorikursen kan göras tidigare än så.

Hoppas vi ses nästa vinter!

förarbevis snöskoter - teori på DISTANS via zoom

Den teorietiska delen är 7 timmar, lärarledd digitalt via Zoom.

Därefter så genomförs den praktiska delen på 3 timmar i snösäkra Åkullsjön eller i vissa fall Sävar där bl.a. obligstorisk manöverkörning, bromsning, kurvtagning, skråkörning, skjutsning och körning längs led ingår.  Skoterhyra och teoriprov ingår alltid i kursavgiften.

Direkt efter genomförd praktisk del kan den som fyllt 16 år skriva teoriprovet på plats. Om teoriprovet blir godkänt så rapporterar vi det till Transportstyrelsen direkt och det är då tillåtet att köra snöskoter med giltig legitimationtag i 2 månader.  Därefter måste du ha med ditt förarbevis som du beställer med hjälp av den talong  du får hem i brevlådan inom en vecka från godkänt teoriprov. 

Vid de tillfällen körningen sker i Åkullsjön finns möjlighet för dig som skjutsar att sitta och jobba eller värma dig i deras fina bygdegård som vi hyr under hela dagen. Det finns WiFi samt bjuds på kaffe och enklare fikabröd.

 

För att boka datumen nedan är det viktigaste att man kan delta vid den digitala utbildningen. Körningen går alltid att justera vid behov och vi försöker i möjligaste mån att tillmötesgå dina önskemål. Även körning på helger kan förekomma.

 

v.44 måndag 31/10 och tisdag 1/11 kl 12:30-16:30 (Fullbokad) 

Planerad körning v. 52 förutsatt tillräcklig snömängd finns. Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

v.44  onsdag 2/11 och torsdag 3/11  kl 12:30-16:30 (Fullbokad)

Planerad körning v. 52 förutsatt tillräcklig snömängd finns. Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

v.1  onsdag 4/1  kl 09:00-17:00 (Fullbokad)

Planerad körning 5/1 förutsatt att tillräcklig snömängd finns. Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

v.4  tisdag 24/1 och onsdag 25/1  kl 16:00-20:00 (Fullbokad)

Planerad körning preliminärt fredag 27/1 Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.  

 

v.6  tisdag  7/2 och onsdag 8/2  kl 16:00-20:00 (Fullbokad)

Planerad körning preliminärt fredag 10/2. Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

v.8  tisdag  21/2 och onsdag 22/2  kl 16:00-20:00 (Fullbokad)

Planerad körning fredag 24/2. Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

 

v.10  onsdag 8/3  kl 9-17 (Sportlov) (Fullbokad)

Planerad körning torsdag 9/3. Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

v.12  tisdag 21/3 och onsdag 22/3 kl 16:00-20:00 (Fullbokad)

Planerad körning fredag 24/3. Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

 

v.14  tisdag 4/4 och onsdag 5/4 kl 16:00-20:00 (1 plats kvar)

Planerad körning torsdag 6/4. Körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

 

Kom ihåg att man får göra den praktiska delen 3 månader innan 16-års dagen och är då redo för skoterkörning kommande säsong direkt det vita guldet börjar falla. Boka din tid redan nu!

Bokning av kursen som skall vara minst 10 timmar enligt Transportstyrelsen.

Vid bokning av kurs betalar du för hela den obligatoriska kursen enligt Transportstyrelsens krav om 7h lärarledd teori och 3h praktisk del samt teoriprov som skrivs direkt efter den praktiska delen. Bokning i E-handeln är inte genomförd förrän betalning gått igenom och du fått kvitto via mailen.

Teorikursen hålls digitalt via ZOOM och det krävs att du har bra internetuppkoppling samt webbkamera som måste vara på och visa ansiktet under hela utbildningen för att få närvaro under den teoretiska delen.

Praktiska delen

På den praktiska delen är vi två lärare och som mest 8 deltagare. Det behöver vara minst 3 personer inbokade på en praktisk del för att den skall bli av.

Om man inte kan köra vid det planerade datumet för praktiska delen så finns möjlighet till uppsamlingsdatum för körningen senare under säsongen. Körningen sker främst fredagar 9-12 eller 13-16. Kvällskörning och helgkörning kan också erbjudas i vissa fall.

 

Avbokning av skoterkurs:

Avbokning måste ske minst 7 dagar före kursstart för att inte debiteras. Avbokning närmare än 7 dagar innan debiteras med halv kursavgift (1500kr) Avbokning samma dag som kursen börjar eller efter kursstart / utebliven närvaro debiteras till fullo. Minst antal deltagare för att kurs skall bli av är 4 deltagare. Vi meddelar senast 7 dagar innan kursstart om en kurs behöver samköras med annat datum för att fylla ut platserna.

Körningen sker när tillräcklig snömängd finns i Umeå området. Vi planerar grupper med 8 deltagare i varje körgrupp som sker främst på vardagar (körning på kväll / helg kan förekomma). Körningen sker i Åkullsjön mellan Robertsfors och Botsmark där det är betydligt snösäkrare än vid kusten. Samåkning från Umeå brukar gå att ordna med andra deltagare från kursen. Trafikskolan står EJ för transporten då vi ofta är kvar för att köra en till grupp direkt före eller efter samt transportera skotrarna.

Om man uteblir från någon av kursens delar utan att meddela senast dagen innan kl 13:00 tvingas vi ta ut ny avgift. Avbokning/ombokning senare än 13:00 dagen innan debiteras med halva kostnaden. 

OBS! Man får påbörja kursen 3 månader innan 16-års dagen, detta gäller även den praktiska delen. För att skriva teoriprovet på Trafikskolan måste man fyllt 16 år.

1 oktober 2009 införs ett separat förarbevis för snöskoter som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra snöskoter om du har:

• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.
• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000. (Från och med 1 oktober 2009 ger sådant körkort eller traktorkort, till skillnad mot tidigare, också fortsatt rätt att köra snöskoter även om körkortet eller traktorkortet varit återkallat.) 

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:
• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning (minst 10h) hos en av Transportstyrelsen godkänd utbildare.
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en av Transportstyrelsen behörig provförrättare.

Utbildning och prov
Övningskörning får  endast ske under uppsikt av en behörig utbildare, privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer vi att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

Du kan direkt framföra din snöskoter  i väntan på att ditt förarbevis skall skickas ut, så länge du har en giltig ID-handling med dig. Observera att du måste ha skickat in din ansökan om förarbevis, samt betalat avgiften inom ett år, för att få behålla din behörighet

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

Förarbevis kan återkallas
Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och få dit förarbevis återkallat. Dessa nya regler omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

Körkortsåterkallelse
Om du haft ett körkort, körkortstillstånd eller förarbevis, som blivit återkallat med stöd av körkortslagen*, och har en spärrtid som fortfarande löper,  får du inte avlägga kunskapsprov. Detsamma gäller för dig som har gjort dig skyldig till rattfylleri och fått ditt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig villkorsperiod. Kunskapsprov får inte avläggas under den tid som ditt körkortsinnehav är förenat med kravet om alkolås.
*(SFS 1998:488) 5 kap 3§ p 1-4

Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Undantag vid skotersafari
Du som har körkort eller traktorkort utfärdat från och med 1 januari 2000 får köra snöskoter inom organiserad turistverksamhet om färden sker:

• I en grupp på högst tio personer
• Under ledning av en person som har förarbevis
• Längs en sträcka som ledaren har bestämt i förväg.

Även innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt 16 år.

Välj en seriös och professionell utbildare

Brister i snöskoterubildningar

I Transportstyrelsens föreskrifter står det vad den här förarutbildningen ska innehålla, bland annat att undervisningstiden ska vara tio timmar lång och att minst tre av dessa timmar ska bestå av praktisk körtid. Transportstyrelsens tillsyn visar dock att många elever inte får någon praktisk terrängkörning.

Under den praktiska delen av utbildningen ska det vara högst fyra elever per lärare. Ofta är det fler elever än så, hävdar myndigheten. Exempel på andra brister är att elever har fått göra slutprov innan utbildningen är avslutad, att utbildningstiden varit för kort och att lärarna inte uppfyllt de krav som ställs för att man ska få vara lärare.

Transportstyrelsen uppmanar enskilda personer att ta reda på vad utbildningen ska innehålla och sedan göra jämförelser mellan olika aktörer på marknaden.
– Välj inte den billigaste utbildningen utan den som är så bra som möjligt, säger Gunnar Holgersson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Pressmeddelande 2021-01-31

renegade
26941105-xZQwI

Förarbevis snöskoter obligatorisk tid 

  • Teoretisk del 7h
  • Praktisk del 3h
  • Snöskoterhyra
  • Teoriprov

 

Pris: 3.000kr 

Kurserna bokas och betalas i första hand via E-handlen.

Det är möjligt att via formuläret nedan göra en bokningsförfrågan och då måste personnummer för deltagaren samt postadress framgå för att bokningen skall accepteras. En faktura skickas då som skall vara betald innan kursstart där en administrativ kostnad samt faktureringsavgift på totalt 100kr tillkommer. Eventuell rabatt på kursen via E-handeln tillämpas inte vid fakturering. Boka via E-handeln för bästa pris.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Information enligt GDPR: De uppgifter som du lämnar kommer att sparas i vårt sytem i upp till 1 år. De blir inte offentliga och hanteras endast av oss.

Du måste acceptera villkoren.

skotersafari dagstur

Som aktivitet med kompisgänget, arbetsplatsen eller släkten från söder har ni nu möjligheten att lagligt köra snöskoter utan förarbevis. Upp till 10 personer kan delta och vi har skotrar och kälke så man både kan åka och köra. Hör av er till oss med tankar och ideér för en kostnadsfri offert.

Undantag vid skotersafari
Du som har körkort eller traktorkort utfärdat från och med 1 januari 2000 får köra snöskoter inom organiserad turistverksamhet om färden sker:

• Under ledning av en skoterguid.
• Gruppen består av högst 10 förare. • färden går längs en sträcka som guiden har bestämt i förväg.

Även innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt 16 år.

Kontakta oss vid frågor.