förarbevis snöskoter - Bokas i E-handeln

renegade600ace

förarbevis snöskoter - på DISTANS Samtliga kurser för 2022 nedan:

Den teorietiska delen är 7 timmar, lärarledd digitalt via Zoom.

Därefter så genomförs den praktiska delen på 3 timmar i snösäkra Åkullsjön (eller i Sävar-området) där bl.a. manöverkörning, bromsning, kurvtagning, skråkörning, skjutsning och körning längs led ingår. Körningen sker vanligen som två pass på fredagar 9-12 och 13-16 där man deltar på ett av passen. Vi har 6 skotrar för deltagare och det är 8 deltagare per praktiskt tillfälle. Detta betyder att två per grupp behöver ta med egen skoter. Vill man hyra skoter av oss tillkommer 500kr som betalas i samband med den praktiska delen via Swish. Meddela gärna om du vill hyra eller ta med skoter.

Direkt efter genomförd praktisk del kan den som fyllt 16 år skriva teoriprovet på plats. Om teoriprovet blir godkänt så rapporterar vi detta direkt till Transportstyrelsen och det är tillåtet att köra snöskoter, medtag giltigt ID. Transportstyrelsen skickar då ut ett talong för namnteckning och fotografi som skall skickas in för att förarbeviset skall kunna tillverkas.

Den praktiska delen får göras som tidigast 3 månader innan man fyller 16 år. Den teoretiska delen har ingen åldersgräns. Man måste vara 16 år för att skriva provet. Normalt görs teoriprovet på plats direkt efter den praktiksa delen, förutsatt att vi har provförrättare på plats. Om man inte fyllt 16 år eller av annan anledning inte vill göra provet diretk så bokas en tid in då man får komma till trafikskolan.

kurs 1 måndag 1/11 och tisdag 2/11  kl 12:30-16:30 (höstlov)

 

kurs 2  onsdag 3/11 och torsdag 4/11  kl 12:30-16:30 (höstlov)

 

kurs 3  onsdag 15/12  och torsdag 16/12  kl 16:00-20:00

 

kurs 4  tisdag 28/12 och onsdag 29/12  kl 10:00-14:00 (jullov)

För kurs 1-4 är den  praktiska delen i första hand planerad att hållas under vecka 1 2022 fröutsatt att tillräcklig snömäng finns i åkullsjön. Datum för körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

 

kurs 5  måndag  24/1 och tisdag 25/1  kl 16:00-20:00

För kurs 5 är praktiska delen i första hand planerad till fredag den 28/1. Datum för körning vid senare tillfälle kan erbjudas.

kurs 6  tisdag  15/2 och onsdag 16/2  kl 16:00-20:00

För kurs 6 är praktiska delen i första hand planerad till fredag den 18/2. Datum för körning vid senare tillfälle kan eventuellt erbjudas.

kurs 7  måndag  7/3 och tisdag 8/3  kl 10:00-14:00 (Sportlov)

För kurs 7 är praktiska delen i första hand planerad till onsdag den 9/3. Datum för körning vid senare tillfälle kan eventuellt erbjudas.

 

kurs 8  måndag 28/3 och tisdag 29/3 kl 16:00-20:00

För kurs 8 är praktiska delen planerad till fredag den 1/4.

Säsongen sista kurs! Kom ihåg att man får gå kursen 3 månader innan 16-års dagen och är då redo för skoterkörning kommande säsong direkt vita guldet börjar falla.

Kostnad för hyra av skoter tillkommer med 500kr ink. bränsle och försäkring.

Möjlighet att ta med egen skoter finns. Vi ansvarar ej för skador på privat skoter och eventuella fel som kan uppstå. Då utbildningen till stor del är på manöverbana i lågt tempo rekommenderas inte "lössnömaskiner" med högkamsmatta som riskerar att gå varm vid hård packad snö och skare i lågt tempo. Det är inte tillåtet att dela skoter med annan deltagare enligt Transportstyrelsens krav på utbildningen.Vi räknar med att du hyr skoter om du ej meddelar annat. Skoterhyran betalas via Swish till oss senast innan körningen (123 214 94 90, meddelande: skoterhyra samt namn)

Bokning av kursen som skall vara minst 10 timmar enligt Transportstyrelsen.

Vid bokning av kurs betalar du för hela den obligatoriska kursen enligt Transportstyrelsens krav om 7h lärarledd teori och 3h praktisk del samt teoriprov som skrivs på trafikskolan efter genomgången utbildning. Bokningen är inte genomförd förrän betalning gått igenom och du fått kvitto via mailen i E-handeln.

Observera att om deltagaren är minderårig krävs det att målsman bokar kursen och betalar med sitt betalkort. Det är även målsmans mobilnummer och mailadress som måste anges vid bokning för att bokningen skall vara giltig. Angivet personnummer skall vara elevens. För att genomföra den praktiska delen får det inte vara mer än 3 månader kvar till 16 års dagen. Provet får inte skrivas förrän man fyllt 16 år. Den teoretiska delen kan göras tidigare än tre månader innan födelsedagen.

Den teoretiska delen är 7 timmar, oftast fördelat på två dagar. Så om tiden är 3,5 timmar för det bokade tillfället måste du även delta vid del 2, se kurser / förarbevis snöskoter för exakt upplägg för varje kurs.

Teorikursen hålls på Comfort Hotell Umeå City, Storgatan 47B (vid Parketten) och det är plats för 16 deltagare vid varje tillfälle. Minst 8 bokade för att kursen skall genomföras.

Praktiska delen

På den praktiska delen är vi två lärare och som mest 8 deltagare. Det behöver vara minst 4 personer inbokade på en praktisk del för att den skall bli av. Vi har 6 snöskotrar som man kan hyra under utbildningen, så två deltagare behöver ta med egen skoter.

Om man inte kan köra vid det planerade datumet för praktiksa delen så finns möjlighet till uppsamlingsdatum för körningen senare under säsongen. Körningen sker främst fredagar 9-12 eller 13-16. Kvällskörning och helgkörning kan eventuellt bli aktuellt som extra insatt tid om man ej kan delta på de planerade tillfället.

 

Avbokningsregler för skoterkurs:

Avbokning måste ske minst 7 dagar före kursstart för att inte debiteras. Avbokning närmare än 7 dagar innan debiteras med halv kursavgift. Avbokning samma dag som kursen börjar eller efter kursstart / utebliven närvaro debiteras till fullo.

Körningen sker när tillräcklig snömängd finns i Umeå området. Vi planerar grupper med 8 deltagare i varje körgrupp som sker främst på vardagar (körning på kväll / helg kan förekomma). Körningen sker antingen utanför Sävar,  eller i Åkullsjön mellan Robertsfors och Botsmark där det är betydligt snösäkrare än vid kusten. Samåkning från Umeå brukar gå att ordna med andra deltagare från kursen. Trafikskolan står EJ för transporten då vi ofta är kvar för att köra en till grupp direkt före eller efter samt transportera skotrarna.

Om man uteblir från någon av kursens delar utan att meddela senast dagen innan kl 13:00 tvingas vi ta ut ny avgift. Avbokning/ombokning senare än 13:00 dagen innan debiteras med halva kostnaden. 

OBS! Man får påbörja kursen 3 månader innan 16-års dagen, detta gäller även den praktiska delen. För att skriva teoriprovet på Trafikskolan måste man fyllt 16 år.

1 oktober 2009 införs ett separat förarbevis för snöskoter som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra snöskoter om du har:

• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.
• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000. (Från och med 1 oktober 2009 ger sådant körkort eller traktorkort, till skillnad mot tidigare, också fortsatt rätt att köra snöskoter även om körkortet eller traktorkortet varit återkallat.) 

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:
• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning (minst 10h) hos en av Transportstyrelsen godkänd utbildare.
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en av Transportstyrelsen behörig provförrättare.

Utbildning och prov
Övningskörning får  endast ske under uppsikt av en behörig utbildare, privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer vi att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

Du kan direkt framföra din snöskoter  i väntan på att ditt förarbevis skall skickas ut, så länge du har en giltig ID-handling med dig. Observera att du måste ha skickat in din ansökan om förarbevis, samt betalat avgiften inom ett år, för att få behålla din behörighet

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

Förarbevis kan återkallas
Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och få dit förarbevis återkallat. Dessa nya regler omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

Körkortsåterkallelse
Om du haft ett körkort, körkortstillstånd eller förarbevis, som blivit återkallat med stöd av körkortslagen*, och har en spärrtid som fortfarande löper,  får du inte avlägga kunskapsprov. Detsamma gäller för dig som har gjort dig skyldig till rattfylleri och fått ditt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig villkorsperiod. Kunskapsprov får inte avläggas under den tid som ditt körkortsinnehav är förenat med kravet om alkolås.
*(SFS 1998:488) 5 kap 3§ p 1-4

Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Undantag vid skotersafari
Du som har körkort eller traktorkort utfärdat från och med 1 januari 2000 får köra snöskoter inom organiserad turistverksamhet om färden sker:

• I en grupp på högst tio personer
• Under ledning av en person som har förarbevis
• Längs en sträcka som ledaren har bestämt i förväg.

Även innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt 16 år.

Formuläret nedan är främst för kursdatum som inte finns i E-handeln. Om ett passande datum redan finns utlagt så bokar du i första hand genom att köpa kursen i E-handeln.

Snöskoter

  • Man får påbörja kursen 3 månader innan man fyller 16 år.
  • Gatuadress
  • Här får du gärna meddela om eleven har någon diagnos vi bör känna till, samt andra önskemål eller frågor.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
26941105-xZQwI

Förarbevis snöskoter obligatorisk tid 

  • Teoretisk del 7h
  • Praktisk del 3h
  • Teoriprov

 

Pris: 2500 kr 
+ 500kr tillkommer vid hyra av skoter ink. bränsle och försäkring.
Du kan även ta med din egen skoter men ansvarar då själv för eventuella skador som kan uppstå.

läs mer här:

renegade

Krav på kunskaper i svenska språket

För att utbildningen skall vara säker för dig som elev och för våra lärare kräver vi att du för all utbildning hos oss skall ha godkänt nationellt prov i SFI kurs A, B och C och påbörjat kurs D eller godkänt nationellt prov på språkintroduktion kurs 1, 2, 3 och påbörjat kurs 4
- eller motsvarande kunskaper i svenska språket.

Detta gäller även för att vi skall rapportera dig godkänd till Transportstyrelsen efter genomförd riskutbildning och introduktionsutbildning, då du måste kunna delta aktivt i diskussioner på svenska, samt kunna redogöra för kursens innehåll efter utbildningen, enligt Transportstyrelsens krav på deltagaren. Eventuell tolk på kurser måste alltid förbokas.

Kontakta oss vid frågor.