förarbevis snöskoter

renegade600ace

förarbevis snöskoter - teori på DISTANS via zoom

Intensivkurs: Den teorietiska delen är 7 timmar, lärarledd digitalt via Zoom.

Därefter så genomförs den praktiska delen på 3 timmar där bl.a. obligstorisk manöverkörning, bromsning, kurvtagning, skråkörning, skjutsning och körning längs led ingår.  Skoterhyra och teoriprov ingår alltid i kursavgiften.

Direkt efter genomförd praktisk del kan den som fyllt 16 år skriva teoriprovet på plats. Om teoriprovet blir godkänt så rapporterar vi det till Transportstyrelsen direkt och det är då tillåtet att köra snöskoter med giltig legitimationtag i 2 månader.  Därefter måste du ha med ditt förarbevis som du beställer med hjälp av den talong  du får hem i brevlådan inom en vecka från godkänt teoriprov. 

Planerade kurser säsongen 2025

Säsongen 2023/2024 var det otroligt tryck och våra kurser blev snabbt fullbokade för säsongen. Vi släpper därför redan nu kommande säsong för bokning. 3 månader innan 16 års dagen är det möjligt att genomföra hela kursen.

V. 44 teorikurs måndag 28/10 & tisdag 29/10 kl 10:00-14:00 via ZOOM

- 3 h praktisk körning då tillräcklig snömängd finns (preliminärt jullovet)

V. 50 teorikurs onsdag 11/12 & torsdag 12/12  kl 16:00-20:00 via ZOOM

- 3 h praktisk körning då tillräcklig snömängd finns (preliminärt jullovet)

V. 4  teorikurs tisdag 21/1 & onsdag 22/1 kl 16:00-20:00 via ZOOM

- 3 h praktisk körning fredag 24/1 kl 9-12 eller kl 13-16

V. 6  teorikurs tisdag 4/2 & onsdag 5/2  kl 16:00-20:00 via ZOOM

- 3 h praktisk körning fredag 7/2 kl 9-12 eller kl 13-16

V. 8  teorikurs tisdag 20/2 & onsdag 21/2  kl 16:00-20:00 via ZOOM

- 3 h praktisk körning fredag 21/2 kl 9-12 eller kl 13-16

V. 10  teorikurs måndag 3/3 & tisdag 4/3  kl 10:00-14:00 via ZOOM

- 3 h praktisk körning onsdag 5/3 kl 9-12 eller kl 13-16

V. 12  teorikurs tisdag 18/3 & onsdag 19/3  kl 16:00-20:00 via ZOOM

- 3 h praktisk körning fredag 21/3 kl 9-12 eller kl 13-16

 

Vi förbehåller oss rätten att omboka till senare kurstillfälle vid för få bokade deltagare.

Kursen skall vara minst 10 timmar enligt Transportstyrelsens krav

Vid bokning av kurs betalar du för hela den obligatoriska kursen enligt Transportstyrelsens krav om 7h lärarledd teori och 3h praktisk del samt teoriprov som skrivs direkt efter den praktiska delen för de som fyllt 16 år.

Teorikursen hålls digitalt via ZOOM och det krävs att du har bra internetuppkoppling samt webbkamera som måste vara på och visa ansiktet under hela utbildningen för att få närvaro under den teoretiska delen.

Det måste vara minst 8 deltagare inbokad på den teorietiska kursen för att den skall bli av. Vid färre bokade meddelas du i god tid innan och flyttas till nästa kurstillfälle.

På den praktiska delen är vi två lärare och som mest 8 deltagare. Det behöver vara minst 4 personer inbokade på en praktisk del för att den skall bli av.

Om man inte kan köra vid det planerade datumet för praktiska delen så finns möjlighet till uppsamlingsdatum för körningen senare under säsongen. Körningen sker främst fredagar 9-12 eller 13-16. Kvällskörning och helgkörning kan också förekomma i vissa fall.

 

Körningen sker när tillräcklig snömängd finns i Umeå området. Vi planerar grupper med 8 deltagare i varje körgrupp som sker främst på vardagar (körning på kväll / helg kan förekomma). Körningen sker i  början av säsongen i Åkullsjön mellan Robertsfors och Botsmark där det är betydligt snösäkrare än vid kusten. Samåkning från Umeå brukar gå att ordna med andra deltagare från kursen. Trafikskolan står EJ för transporten då vi ofta är kvar för att köra en till grupp direkt före eller efter samt transportera skotrarna.

Från säsongen 2024 är planen att det praktiska delen skall hållas i Tväråmark mellan Umeå och Sävar när tillräcklig snömängd finns där.

Om man uteblir från någon av kursens delar utan att meddela senast dagen innan kl 13:00 tvingas vi ta ut ny avgift. Avbokning/ombokning senare än 13:00 dagen innan debiteras med halva kostnaden. 

OBS! Man får påbörja kursen 3 månader innan 16-års dagen, detta gäller även den praktiska delen. För att skriva teoriprovet på Trafikskolan måste man fyllt 16 år.

1 oktober 2009 införs ett separat förarbevis för snöskoter som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra snöskoter om du har:

• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.
• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000. (Från och med 1 oktober 2009 ger sådant körkort eller traktorkort, till skillnad mot tidigare, också fortsatt rätt att köra snöskoter även om körkortet eller traktorkortet varit återkallat.) 

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:
• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning (minst 10h) hos en av Transportstyrelsen godkänd utbildare.
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en av Transportstyrelsen behörig provförrättare.

Utbildning och prov
Övningskörning får  endast ske under uppsikt av en behörig utbildare, privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer vi att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

Du kan direkt framföra din snöskoter  i väntan på att ditt förarbevis skall skickas ut, så länge du har en giltig ID-handling med dig. Observera att du måste ha skickat in din ansökan om förarbevis, samt betalat avgiften inom ett år, för att få behålla din behörighet

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

Förarbevis kan återkallas
Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och få dit förarbevis återkallat. Dessa nya regler omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

Körkortsåterkallelse
Om du haft ett körkort, körkortstillstånd eller förarbevis, som blivit återkallat med stöd av körkortslagen*, och har en spärrtid som fortfarande löper,  får du inte avlägga kunskapsprov. Detsamma gäller för dig som har gjort dig skyldig till rattfylleri och fått ditt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig villkorsperiod. Kunskapsprov får inte avläggas under den tid som ditt körkortsinnehav är förenat med kravet om alkolås.
*(SFS 1998:488) 5 kap 3§ p 1-4

Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Undantag vid skotersafari
Du som har körkort eller traktorkort utfärdat från och med 1 januari 2000 får köra snöskoter inom organiserad turistverksamhet om färden sker:

• I en grupp på högst tio personer
• Under ledning av en person som har förarbevis
• Längs en sträcka som ledaren har bestämt i förväg.

Även innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt 16 år.

Avbokning måste ske minst 14 dagar före kursstart för att inte debiteras. Avbokning närmare debiteras med halv kursavgift (1500kr). Avbokning samma dag som kursen börjar eller efter kursstart / utebliven närvaro debiteras till fullo. Minst antal deltagare för att kurs skall bli av är 8 deltagare. Vi meddelar senast 7 dagar innan kursstart om vi behöver flytta dig till nästa tillfälle p.g.a för få bokade deltagare.

Välj en seriös och professionell utbildare

Brister i snöskoterubildningar

I Transportstyrelsens föreskrifter står det vad den här förarutbildningen ska innehålla, bland annat att undervisningstiden ska vara tio timmar lång och att minst tre av dessa timmar ska bestå av praktisk körtid. Transportstyrelsens tillsyn visar dock att många elever inte får någon praktisk terrängkörning.

Under den praktiska delen av utbildningen ska det vara högst fyra elever per lärare. Ofta är det fler elever än så, hävdar myndigheten. Exempel på andra brister är att elever har fått göra slutprov innan utbildningen är avslutad, att utbildningstiden varit för kort och att lärarna inte uppfyllt de krav som ställs för att man ska få vara lärare.

Transportstyrelsen uppmanar enskilda personer att ta reda på vad utbildningen ska innehålla och sedan göra jämförelser mellan olika aktörer på marknaden.
– Välj inte den billigaste utbildningen utan den som är så bra som möjligt, säger Gunnar Holgersson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Pressmeddelande 2021-01-31

renegade
26941105-xZQwI

Förarbevis snöskoter obligatorisk tid 

  • Teoretisk del 7h
  • Praktisk del 3h
  • Snöskoterhyra
  • Teoriprov

 

Pris: 3.000kr 

Kurserna bokas och betalas i första hand via E-handlen.

Det är möjligt att via formuläret nedan göra en bokningsförfrågan och då måste personnummer för deltagaren samt postadress framgå för att bokningen skall accepteras. En faktura skickas då som skall vara betald innan kursstart där en administrativ kostnad samt faktureringsavgift på totalt 100kr tillkommer. Eventuell rabatt på kursen via E-handeln tillämpas inte vid fakturering. Boka via E-handeln för bästa pris.

skotersafari dagstur

Som aktivitet med kompisgänget, arbetsplatsen eller släkten från söder har ni nu möjligheten att lagligt köra snöskoter utan förarbevis. Upp till 10 personer kan delta och vi har skotrar och kälke så man både kan åka och köra. Hör av er till oss med tankar och ideér för en kostnadsfri offert.

Undantag vid skotersafari
Du som har körkort eller traktorkort utfärdat från och med 1 januari 2000 får köra snöskoter inom organiserad turistverksamhet om färden sker:

• Under ledning av en skoterguid.
• Gruppen består av högst 10 förare. • färden går längs en sträcka som guiden har bestämt i förväg.

Även innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt 16 år.

Kontakta oss vid frågor.